رقابت نیروگاه دودکش خورشیدی با نیروگاه های فسیلی در پایداری تولید توان، صرفه فنی و اقتصادی
توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر محقق شد؛
محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بررسی رفتار دینامیکی نیروگاه دودکش خورشیدی به این نتیجه رسیدند که با استفاده بهینه از ذخیره‌سازهای انرژی حرارتی، توسعه و تجاری‌سازی این فناوری به صرفه و قابل رقابت با فناوری‌های تولید توان سوخت‌های فسیلی است.
سنجش صلاحیت حرفه‌ای ، ماموریت مهم سازمان سنجش آموزش کشور
رئیس مرکز تحقیقات، ارزشیابی و تضمین کیفیت سازمان سنجش آموزش گفت: سنجش صلاحیت حرفه‌ای یکی از حیطه‌های اصلی این نظام محسوب می‌شود و در صورت استقرار کامل آن، فارغ التحصیلان از کیفیت و شایستگی‌های لازم برای پاسخگویی به نیاز‌های بازار کار برخوردار خواهند بود.